ماژول صورت معاملات فصلی
با یک کلیک معاملات فصلی خود را ارائه دهید
 
نرم افزار ارائه به دارایی یا معاملات فصلی ارائه گزارش فصلی به اداره مالیات یکی از مهمترین دغدغه های هر واحد مالی و حتی مدیریتی شرکت ها است.
در پایان هر فصل نیازمند این هستیم که خرید و فروش ها بهمراه موارد برگشتی را بعنوان احضارنامه فصلی مالیات به سامانه ی مختص به این اداره ارائه دهیم. از این رو بر آن شدیم تا با ارائه محصولی، کاربران نرم افزار توزیع و پخش مویرگی کارا را تسری داده و در کمترین زمان بتوانند گزارش مطلوب خود را تهیه و بدون نیاز به تایپ یا وارد نمودن اطلاعات مجدد بصورت مستقیم اطلاع خود را بررسی و پس از حصول اطمینان با استفاده از نرم افزار TTMS مالیات اطلاعات را بارگذاری نمایند. این ماژول در صورت نیاز شما به نرم افزار پخش مویرگی کارا اضافه خواهد شد


شیوه عملکرد این ماژول برای مدل های مختلف طراحی شده که تنظیمات آن در اختیار خودتان است.


 بالاي صفحه 

 به منظور کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید