لیست برخی از شرکت هایی که از نرم افزار پخش مویرگی کارا استفاده می کنند.

9595 احمدی آریادر اسنیل
آوازه ایریانو ایستک بابابرفی
بیسکویت سلامت بیگ بر پارسامهر پاک
پالود پرشین پاد پزشکی آسیا تافته
تبرک توریس جوجو چای محمود
دالیا دکتر تلاش دلپذیر رادونیک
رساگستر زرین سانابل ترشی سون
فرحزاد قاصدک کوکاکولا گودلایف
لپ لپ ناسا الکتریک مشاهیر مهراد
مولفیکس می ماس نادری هنرمند