چیستی های پخش مویرگی را به زبان دکتر کامران صحت از مشاورین ارشد شرکت پخشیاران کارا بیاموزیممدرک DBA و MBA گرایش بازاریابی از لندن


برای مشاهده یا دانلود رایگان ویدئوها از لینک های زیر استفاده نمایید
 

 


قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

مسیر های ارتباط با ما

  QR زیر را با دوربین گوشی بخوانید
با کلیک بر روی این لینک به صفحه
ارتباط با ما منتقل خواهید شد.
 

 
محصولات ما:
نرم افزار جامع پخش مویرگی
اپلیکیشن سفارشگیری آنلاین
م
ازول بازرگانی
م
عاملات فصلی