سئوالات مربوط به 
حقوق و دستمزد(نرم افزار پخش مویرگی)
سئوال:
برای ایجاد یک حکم حقوقی چه الزاماتی لازم است؟
 
پاسخ:
  برای ایجاد یک حکم حقوقی نیاز است موارد زیر صورت پذیرد:

1. بررسی و ایجاد عوامل حقوقی مورد نیاز (درصورت ایجاد عامل جدید باید در آرتیکل اسناد خودکار نیز این افزایش اعمال شود)
2. ایجاد حداقل یک تنظیمات برای بیمه
3. ایجاد حداقل یک تنظیمات برای مالیات

 
سئوال:
علت عدم تراز بودن سند حقوق دستمزد در زمان تایید در حسابداری چیست؟
 
پاسخ:
  دو راه حل وجود دارد:

1. اصلاح سند خودکار حسابداری (این مورد پیشنهاد می شود)
در این حالت باید سندخودکار حقوق دستمزد را ویرایش کنید، تا بتوانید عوامل حقوقی که در آن وجود ندارد را به سطرهای سند اضافه نمایید. این سند دارای سطرهای دیگری نیز هست که طبیعتا میتوانید به منظور مقایسه از آنها استفاده نمایید. (پیشنهاد میگردد اگر تا به حال با سندهای خودکار کار نکرده اید، ابتدا ویدئو آموزشی این بخش را مشاهده و یا با واحد پشتیبانی تماس گرفته تا در این خصوص راهنمایی شوید.)

2. درج حساب معین در عوامل
در این حالت از ثبت حساب معین و عامل در سند خودکار باید جلوگیری کنید و در زمان ثبت عوامل تراز و بالانس حساب معین را از همن بخش وارد کنید.