سوالات مربوط به خرید ( نرم افزار پخش مویرگی )

 


سئوال:
از منوی نیازمندی های خرید چگونه می توان استفاده نمود؟
 
 
پاسخ:
این امکان برای ثبت خرید با توجه به نقطه سفارش کالا می باشد. 

برای استفاده از این آیتم نیاز دارید که حداقل یک انبار با خصوصیت <<انبار معیار نقطه سفارش>> داشته باشید.
بعد از اطمینان از وجود خصوصیت مذکور به تفضیلی کالاهای خود رفته و آن ها را ویرایش نمایید. هر کالا دارای گزینه ای به نام نقطه سفارش در انبار است. عدد 0 را به عددی دیگر تغییر دهید. این عدد بر اساس واحد ریز که دارای ضریب یک هست تنظیم می شود.

از این پس با ورود به صفحه نیازمندی، مشاهده می کنید که اگر موجودی کالای شما از میزان ثبت شده کمتر گردد. در بخش هشدارهای نرم افزار به شما اعلام می گردد و همچنین آن کالا در فرم نیازمندی ها قابل رویت است.

این فرم کار آمد اطلاعات مفیدی برای سفارش های بعدی یا تولید کالا به ما می دهد.