سئوالات مربوط به خزانه داری
سئوال:
آیا کدینگ‏‏ حساب ها اعم از گروه،کل و معین قابل ویرایش کردن و تنظیم دلخواه هستند؟ آیا به گروه های تفضیلی مشخص می توان آنها را ارتباط داد؟
 
پاسخ:

بله، چنین امکانی وجود دارد. در نرم افزاز بصورت پیش فرض حساب های معین و گروه های مختلف وجود دارد. شما میتوانید قبل یا حین استفاده از نرم افزار آنها ویرایش، حذف یا در هم ادغام نمایید. از طرفی در صورت نیاز به گروه جدید، دفتر کل یا حساب معین میتوانید از منو حسابداری>>کدینگ حساب اقدام به افزودن در سطوح دلخواه کنید.

در همین صفحه با انتخاب حساب های معین گروه های تفضیلی نمایش داده می شوند، که به سادگی با نشان دار کردن آنها می توان انتخاب تفضیلی برای حساب معین مربوط را محدود به همان گروه تفضیلی نمایید.