سئوالات مربوط به خزانه داری ( نرم افزار پخش مویرگی )


 
سئوال:
آیا همه نیازمندی های دریافت و پرداخت در خزانه داری رفع خواهد شد؟
 
پاسخ:

بله، تلاش شده است تا حداقل سازی نیازمندی شما به ثبت اسناد عمومی(دستی) رخ دهد.
با ثبت خزانه دارای، اسناد حسابداری شما توسط اسناد خودکار بصورت یکپارچه خواهند بود، پس مزیت بزرگ آن کاهش خطای نیروی انسانی است. مزیت دیگر آن خوانایی و گزارشگیری ساده است.

همچنین در پایان سال مالی اشتباهات احتمالی در این بخش گزارش میشود اما درصورت وجود مشکل در اسناد عمومی کشف مشکل به عهده خود ثبت کننده خواهد بود.
 

تنها مواردی نظیر دریافت اسناد انتظامی هستند که ثبت در عمومی آنها از نظر ما ایرادی ندارد.