مزایای استفاده موثر از فن آوری اطلاعات در شرکتهای پخش مویرگی

 

مزایای استفاده موثر از فن آوری اطلاعات در شرکتهای پخش مویرگی :

فناوری اطلاعات چیست ؟

استفاده از امکانات و تجهیزاتی همچون کامپیوتر، بستر اینترنت و نرم افزار های نوین (همچون نرم افزار پخش مویرگی) را می توان بخشی از فناوری مورد نیاز فروش ویزیتوری و مویرگی دانست.

- کاهش موجودی انبار .

- کاهش موجودی های خروجی /فروش های از دست رفته .

- کاهش زمان تحویل کالا و زمان انتظار غیر بهره ور .

- واکنش سریع تر در مقابل تغییرات بازار .

- کاهش سفارش های فوری .

- کاهش حرکت های ریسک پذیر غیر ضروری .

- کاهش کاغذ بازی وفرایند های زمان بر .

- طراحی بهتر تولید برای شرکتهای تولیدی که خود عملیات پخش مویرگی را نیز مدیریت می نمایند.

- بهبود مداوم فرآیندها، وظایف و کارها با نرم افزار پخش مویرگی شدنی خواهد بود.
 
توجه داشته باشید که استفاده از یک نرم افزار پخش مویرگی خوب بسیار حائز اهمیت است.
اطلاعات همیشه باید بروز و قابل اعتماد باشند.