به کار گیری هوش تجاری در مدیریت

به کار گیری هوش تجاری در مدیریت

 
هوش تجاري چيست؟
هوش تجاري مجموعه است از تواناييها، تکنولوژي ها، ابزارها و راهکارهايي است که به درک بهتر مديران از شرايط کسب و کار کمک مي نمايد. ابزارهاي هوش تجاري، ديدگاه هايي از شرايط گذشته، حال و آينده را در اختيار فرد قرار مي دهند.مدیران ارشد، مديران فروش، عمليات، پروژه و مدیران IT  از جمله افرادی هستند که از پیاده سازی این راهکار بهره خواهند برد.که نتیجه آن از میان رفتن فاصله موجود بين مديران مياني و مديران ارشد از ديدگاه ارتباط اطلاعاتي خواهد بود و اطلاعات مورد نياز مديران در هر سطح، در لحظه و با کيفيت بالا در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. همچنين کارشناسان و تحليل گران مي توانند با استفاده از امکانات ساده، فعاليتهاي خود را بهبود بخشند و به نتايج بهتري دست پيدا نمايند.

سازمانهاي مختلف با ابعاد و زمينه هاي کاري متفاوت ممکن است با مشکلات متفاوتي در امر استفاده بهينه از داده هاي موجود در سيستم هايي از قبيل فروش، انبار و مالي مواجه شوند. موارد ذیل از چالش های سازمانها در استفاده از داده ها می باشد:
- در بسياري از شرايط داده ها در منابع مختلفي قرار دارند و يکپارچه نمودن آنها براي بدست آوردن گزارشات تحليل، عملياتي هزينه بر و زمانگير براي سازمانها مي باشد.
- نرم افزارهاي عملياتي در سازمان مثل برنامه هاي فروش، مالي، منابع انساني، انبار، حقوق دستمزد و ... مي تواند گزارشاتي را تا سطح مديران مياني فراهم آورد. کمتر ديده شده که مديران ارشد از ابزارهاي ذکر شده بعنوان منبع تصميم سازي استفاده نمايند و بيشتر گزارشات مورد نظر آنها توسط مديران مياني و با صرف زمان زياد تهيه مي شود و گاه اين عمليات بصورت روزانه بايد تکرار شود.
- بدليل نوع طراحي نرم افزارهاي عملياتي ساختن گزارشات حجيم از اطلاعات موجود بسيار کند خواهد بود.
- بيشتر گزارشات توليد شده توسط نرم افزارهاي عملياتي گزارشاتي ساده و نمايانگر عمليات انجام شده در سيستم مي باشد و نمي توان بوسيله آنها گزارشات تحليلي و چند بعدي در زمان کوتاه ساخت.
- در بسياري از مواقع گزارشات ساخته شده ديدگاهي عميق به مديران ارشد براي اتخاذ تصميمات استراتژيک مناسب ارائه نمي دهد.
- پرسنل يک مجموعه براي درک بهتر از شرايط کار نياز به گزارشات تحليل دارند. عدم سهولت در ايجاد چنين گزارشاتي باعث مي شود تا افراد بدنه سازمان از مسير اصلي کار خارج گردند و يا زمان زيادي صرف تحليل شرايط مختلف نمايند.
هوش تجاري يا Business Intelligence پاسخ مناسبی به شرایط مطرح شده خواهد بود.

با عملیاتی شدن "بهبود کارايي با ايجاد بستر مناسب براي تصميم سازي در سازمان" است که هوش تجاری تحقق می یابد. وقتي که ديدگاه مديران نسبت به داده هاي سازماني کامل وجامع است، مي توان به تصميمات اتخاذ شده اطمينان کامل داشت و مطمئن بود که اين تصميمات سازمان را در شرايط رقابتي حفظ مي نمايد و همچنين اهداف تعريف شده به دست خواهند آمد. اما براي استفاده کامل از قابليتهاي هوش تجاري، اين راه کار بايد توانايي انعطاف پذيري و در اختيار گذاشتن امکانات مختلف در سطح افراد، تيمها و کل سازمان را داشته باشد. همچنين هوش تجاري بايد به نيازهاي مختلف افراد در سطوح مختلف سازمان پاسخگو باشد و از تمام اطلاعات ساختار يافته (Structured Data) و يا ساختار نيافته (Unstructured Data) براي تصميم سازي استفاده نمايد.

هماهنگي داده ها: به طور معمول در سازمانها پراکندگي اطلاعاتي زيادي مشاهده مي شود. استفاده از ابزارهاي مختلف باعث مي شود تا بانکهاي اطلاعاتي متفاوت با ساختارهاي گوناگون در يک سازمان ايجاد شود. با وجود بانک اطلاعتی متمرکز از اطلاعات ارزشمند،سرويس هماهنگ کننده اطلاعات در راه کار هوش تجاري فراهم می گردد.
انباره داده ها: همانطور که شرح داده شد در سازمانها پراکندگي اطلاعات يکي از بزرگترين معضلات مي باشد. انباره داده اين امکان را فراهم مي آورد تا داده هاي مهم پس از پشت سر گذاشتن مرحله هماهنگي در يک بانک اطلاعاتي متمرکز قرار گيرد.

پیشخوان گزارشات: راه هاي مختلفي براي نمايش اطلاعات بصورت گزارشات مختلف وجود دارد اما اين تنها بخشي از راه کار هوش تجاري مي باشد. يک گزارش موثر بايد بخوبي با مخاطبان ارتباط برقرار کرده و نيازهاي آنها را رفع نمايد.
OLAP : قابليتي است که دسترسي به اطلاعات براي ساخت گزارشات و تحليل داده را براي کاربران غير فني امکان پذير مي نمايد.
نظارت: با استفاده از نظارت (Monitoring) مي تواند بر شرايط اهداف مهم نظارت نمود و وضعيت پيشرفت آنها را تحت نظر گرفت. بعنوان مثال مي توان ميزان فروش هدف يک ماه را با ميزان فروش واقعي مقايسه نمود و در خصوص برنامه ربزي فروش تصميم گيري نمود.
تحليل: دريافت اطلاعات و نمايش آنها در شکل هاي گوناگون تنها اولين قدم در راه کار هوش تجاري مي باشد. اين راه کار ابزار قدرتمند تحليل براي گروه هاي مختلف و موضوع هاي متفاوت را در اختيار افراد قرار مي دهد.
کسب و کار هایی که می توانند از این راهکار بهره جویند :
1. شرکتهاي توليدي و فروش
 • بدست آوردن ديدگاه نسبت به افزايش يا کاهش سود حاصل از فروش
 • ميزان فروش بر حسب نوع کالا، مناطق فروش، کانالهاي فروش
 • پيش بيني ميزان فروش و سود آوري بر مبناي داده هاي قبل
 • کنترل و برنامه ريزي مناسب  براي منابع فروش ، شناسايي مشتريان با ارزش
 • هماهنگي برنامه فروش با اهداف سازماني

2. شرکتهاي سرمايه گذاري
 • بدست آوردن ديدگاه نسبت به سرمايه گذاري هاي انجام شده و پيش بيني سود حاصله از منابع مالي اختصاص داده شده
 • بدست آوردن ديدگاه نسبت به شرايط هر يک از سرمايه گذاري هاي انجام شده بصورت جداگانه
 • کنترل اهداف و يا تعيين اهداف جديد بر مبناي گزارشات بدست آمده
 • تصميم سازي براي انجام سرمايه گذاري هاي جديد بر مبناي تحليل داده هاي پيشين
 • هماهنگي شرايط سرمايه گذاري با اهداف سازماني

3.شرکتها خدماتي
 • تحليل نوع خدمات بر مبناي موقعيت هاي مختلف، زمان خدمت رساني، هزينه هاي انجام شده و سود بدست آمده
 • بدست آوردن ديدگاه نسبت به  نحوه خدمت رساني به مشتريان
 • تصميم سازي در جهت نحوه ارائه خدمات
 • هماهنگي خدمات با اهداف سازماني

4.شرکتهاي پروژه اي
 • بدست آوردن ديدگاه نسبت به شرايط پروژه هاي انجام شده در هر لحظه
 • بدست آوردن ديدگاه از بودجه و منابع تخصيص داده شده به پروژه
 • تحليل ارزش کسب شده در طول مدت حيات پروژه
 • پيش بيني شرايط منابع موجود با پيشرفت پروژه
 • هماهنگ نمودن شرايط پروژه ها با اهداف سازماني
زمینه هایی که افراد جهت پیاده سازی این راهکار می توانند از آن ها بهره ببرند:

مديران ارشد
- در اختيار داشتن محلي متمرکز براي مشاهده گزارشات مختلف از شرايط سازمان
- افزايش ضريب اطمينان تصميم سازي
- کاهش هزينه ها با بدست آمدن ديدگاه نسبت به عملکرد بخشهاي مختلف سازمان
- بررسي شرايط اهداف سازمان و برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف

مديران فروش، عمليات، پروژه
- کنترل روند انجام امور با در اختيار گرفتن گزارشات تحليلي
- تقويت توان مشاوره به مديران ارشد در جهت انتخاب بهترين استراتژي

مديران IT
- کاهش حجم امور تکراري با خودکار نمودن فرآيندهاي جمع آوري داده ها و گزارش سازي از آنها
- مديريت و امنيت متمرکز
- استفاده از دانش موجود براي راهبري ابزارها