نکاتی مفید برای مذاکره کنندگان

نکاتی مفید برای مذاکره کنندگان

 
1.استفاده از جملات مثبت.هنگام صحبت با طرف مقابل سعی شود که از جملات مثبت و یا جملاتی که تداعی کننده همکاری باشند استفاده کنید. کلماتی که حالت مثبت واطمینان بخش دارند تداعی کننده یک برخورد مثبت و احترام آمیز برای مشتری است.عباراتی مانند: «بله!بسیار خوشحال خواهم شد که این کار را انجام دهم»، « شما ممکن است علاقه مند باشید به... »، «همکاری ما در ... »و...

2. مشخص نمودن اهداف.سعی کنید که قبل از شروع مذاکره اهداف مورد نظر خود ویا سازمان را مشخص نموده و آن ها را اولویت بندی کنید .

3.پیش بینی موانع موفقیت آمیز بودن جلسه مذاکره.تعیین و مشخص کردن موانع و عواملی که باعث می شود مذاکره به صورت موفق به پایان نرسد مهم می باشد.با تعیین موانع پیشبرد موفقیت آمیز جلسه، امکان جلوگیری از ارائه راهها و پیشنهاداتی که باعث می شوند جلسه مذاکره به بن بست برسد کاهش خواهد یافت.

4. یک مذاکره کننده موفق بر آنچه گفته می شود و چگونگی گفته شدن آن به دقت توجه می کند.گوش دادن موثر گامی موثر در پیشبرد اهدافتان خواهد بود.در نتیجه این امر طرف مقابل را به بیان کاملتر مواضع خود ترغیب می کنید.بدین ترتیب با داشتن آگاهی بهتر از مواضع طرف مقابل شما می توانید با سهولت بیشتری در جهت کسب نتایج مطلوب خود مذاکره کنید.

5. آنچه از گفتار طرف مقابل درک کرده اید را با عیاراتی مثبت و از دیدگاه او تکرارکنید چراکه پیامی که در یافت می شود الزاما همان پیامی نیست که مقصود وهدف طرف مقابل است.

6. کلمات مناسبی انتخاب کنید .کلمات در پیامی که به دیگران منتقل می کنید تاثیر فراوانی دارد.در محیط کار،شما نماینده وسفیر کسب وکارتان هستید و باید کلماتی را انتخاب کنید که نشان دهنده شخصیت کمپانی تان باشد. پس پیش از لب به سخن گشودن کمی فکر کنید و کلمات قابل فهم بکار ببرید.

7. وقتی با مشتری صحبت می کنید که هیچگونه آشنایی با شرکت یا سازمان ندارد استفاده از کلمات مناسب کمک شایانی به برقراری ارتباط خواهد کرد

8.  وقتی مردد هستید بین استفاده از دولغت مترادف همواره از لغات ساده تر استفاده کنید.

9.  سعی کنید کلمات دقیق، روان و پرمحتوا انتخاب کنید و در بیان نیز واضح، درست و رسمی بیان کنید .

10. علاوه بر انتخاب کلمه مناسب به لحن ونحوه بیان نیز دقت کنید. درهنگام صحبت کردن با مشتری ناراضی ،از لحن جدی وکمک کننده استفاده کنید. در هنگام سوال کردن ازمشتری ازلحنی مشتاقانه استفاده کنید...لحنی که نشان دهد واقعا به شنیدن پاسخ سوالتان علاقه مند هستید...