سیر تکامل برخی از برند های برتر IT
 
شاید گمان کنید شرکت های برتر دنیا از همان ابتدا بر روی مفاهیمی چون برند و لوگو دقت نموده اند ولی بهتر است بدانید شرکت هایی تبدیل به غول های صنعت خود شده اند که همواره به دنبال بهبود بوده و پویایی خود را همسو با نظرات مشتریان حفظ نموه اند.
سیر تکاملی برخی از برند ها

منبع : مدیریت فردا