رئوس مطالب طرح کسب و کار

رئوس مطالب طرح کسب و کار(Business Plan)

 
بسیار نابخردانه است که یک کسب و کار شروع کنیم ولی همه ابعاد آن را بررسی نکرده باشیم. برخی گمان می کنند که طراحی و نوشتن یک طرح  کسب و کار یک امر فانتزی و غیرضروری است. اما بارها در مشاوره هایی که به شرکتهای مختلف ارائه کرده ام مشاهده نموده ام که چه مسائل ساده ای از کسب و کارشان را فراموش کرده اند و یا در میان راه با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم  نموده اند.

در این راستا سرفصل و رئوس مطالبی که باید در طرح کسب و کار (Business Plan) آورده شود را در این مطلب ارائه می شود.
یادمان باشد اگر ایده ای را روی کاغذ بیاورید بیش از 50 درصد مشکلات آن مشخص خواهد شد.
- بیانیه اهداف (بیانیه ماموریت)
- ساختار قانونی و مجوزهای مورد نیاز
- تشریح کسب وکار
- محصولات یا خدمات (جهت تولید، عرضه و ...)
- ساختار سازمانی و تخصص های مورد نیاز
- بازار هدف
- رفتار مصرف کننده/مشتری
- برنامه بازاریابی
- فضای رقابت
- شیوه های توزیع
- تبلیغات
- قیمت گذاری
- طراحی محصول/خدمت
- زمان بندی ورود به بازار
- محل ورود به بازار
- روندهای صنعت


- خلاصه ای از نیازهای مالی
- نحوه استفاده از وجوه استقراضی
- صورت جریان نقدینگی (بودجه)
- پیش بینی درآمد سه ساله
- آنالیز نقطه سر به سر (BEP)
- پیش بینی مشکلات

منبع :مدیریت فردای ایرانیان