جایگاه استراتژیک برند

جایگاه استراتژیک برند
 
تمامی افرادی که با شما برخورد دارند حتی اگر تجارتی با شما انجام نداده باشند، درباره شرکت  شما تصویر خاصی را در ذهن خود شکل می دهند. شما به واسطه نام تجاریتان شناخته می شوید.نام تجاری هر شرکتی به واسطه ویژگی خاصی شناخته می شود. از سوی دیگر تمامی افرادی که با شما برخورد دارند حتی اگر تجارتی با شما انجام نداده باشند، درباره شرکت  شما تصویر خاصی را در ذهن خود شکل می دهند. نکته اصلی در جهت مثبت نمودن این ذهنیت، مدیریت ویژگی هایی است که  با آنها شهرت یافته ایم (تحويل کالا، کيفيت کالا، رفتار کارکنان، خدمات پس‌از فروش و غيره) و این همان چیزی است که یک نام تجاری را خلق می کند.
نام های تجاری کاربردهای استراتژیکی دارند که شما را قادر می سازند تا :
• بین خود و رقابت خود تفاوت ایجاد کنید.
• پیام اصلی خود را در قلب و ذهن مشتریان مورد نظر ثبت نمایید.
• در گام های بازاریابی خود ثابت قدم و استوار بوده و سماجت نمایید.
• خدمات خود را طبق نظر مشتریان ارائه دهید تا صمیمیت نام تجاری خود را نشان دهید.
• پیام ها یتان را شفاف و به سرعت ارسال نمایید.
• برای طرح های خود اعتبار ایجاد کنید.
• یک پل عاطفی بسازید.
• وفاداری قدرتمندی را در کاربران خود بوجود آورید.

در مورد کسب و کارهای کوچک، خلق یک نام تجاری محدود به تبلیغات نمی گردد، بلکه شما باید تبدیل به انتخاب اول بازار هدف خود گردید و این تنها شامل آن چه که انجام می دهید نمی گردد بلکه  شامل مواردی که انجام می دهید اما دیگران بدان بی توجه هستند نیز می شود.

ساختن یک نام تجاری
یک نام تجاری متعهد به ارائه ارزش است که مشتریان شما دریافت خواهند کرد. در دنیای پر رقابت کنونی که در آن روز به روز تشخیص واقعیت از غیر آن دشوارتر می گردد در اختیار داشتن تصدیق و حمایت مشتریان از یک نام تجاری، برگ برنده کم نظیری در تأمین رونق کسب و کار آن نام تجاری محسوب می شود.

برای تبدیل شدن به یک نام تجاری موفق باید بر هر آن چه که به ارزش شما می افزاید، کاملاً متمرکز شده و آن را به بهترین شکل ممکن اجرا نمایید. به عنوان مثال آیا قبل از این که بحرانی رخ دهد مشکلات را پیش بینی و حل می نمائید ؟ آیا وجود شما در فهرست مشتریان موجب صرفه جویی آن ها در وقت و هزینه می گردد؟ و...

در حقیقت شناختن یک نام تجاری به ارائه خدمات مشتریان، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش مستقیم، آگهی نامه ها، تخفیفات، حمایت های مالی و سمینارها و سایر تاکتیک های ارتباطی بستگی دارد که در نهابت یک پیام واحد درباره شرکت، محصولات و خدمات وی ارائه می دهد.

شاخص های ارزیابی نام تجاری
نام تجاری شما، باید در هماهنگی کامل با تمام فعالیت های بازاریابی شما حول یک دیدگاه محوری باشد تا در نهایت پیامی واحد و قدرتمند را ارسال نمایید. هر کسب و کاری می تواند هویت نام تجاری خود را بواسطه شاخص های زیر مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد :

مرتبط بودن با بازار
یک نام تجاری باید براساس آن چیزی شکل گیرد که برای اعضای بازار هدف معنی دار و شناخته شده باشد نام تجاری شما، تجارب کلی تجاری شماست.

ثبات رفتار
باید به مشتریان این امکان داده شود که همواره از نام تجاری انتظار تجربه مشابهی را داشته باشند و اگر چه این امر کاری بس دشوار است اما تنها راهی است که برای طرفداران وفادار نام تجاری شما ارزش آفرین می باشد.

ساختن یک ارتباط مؤثر
یک نام تجاری را نمی توان تنها یک آرم یا یک استراتژی دانست. قدرت یک نام تجاری در رابطه ای است که بین شرکت و مشتریان دارد. ارتباط قوی تر، تجارت پر رونق تری را به دنبال خواهد داشت و احتمال این که مشتریان، شما را به دوستان و همکاران خویش پیشنهاد نمایند نیز افزایش می یابد.

وفادار بودن نسبت به مشتریان
در واقع آزمودن یک نام تجاری، محک زدن میزان وفاداری است که ایجاد نموده است. اگر شما با مخاطبان هدف خود رابطه قوی برقرار سازید، خواهید دید که نام تجاری قدرتمند و تجارت پر رونقی دارید .
کسب شهرت و اعتبار (ارزشمندترین شاخص)
تنها راه موفقیت در تجارت برخورداری از اعتبار و شهرت چشمگیر می باشد که در این راه نام تجاری تأثیر بسزایی دارد. اعتبار شما به عنوان قوی ترین بازاریاب شما،در  برقراری ارتباط با افرادی که شما با آنها در تجارت هستید و به طور کلی در کل بازار هدف شما، عمل خواهد کرد.

آینده نگر باشید و بلند مدت فکر کنید، برای دستیابی به نام تجاری که مدت ها در قلبها و اذهان ماندگار شود باید به آن چه که در حال حاضر انجام می دهید توجه داشته باشید.با نگاهی به برند های مشهور دنیا این نکته را در می یابیم که مهم نیست چه می فروشند و یا چگونه در طول زمان تغییر کرده اند تنها مهم این است که به راحتی می توانند بر نام تجاری خود که نتیجه اعتماد مشتریانشان است، تکیه کنند و همچنان در حفظ و بقای این اعتماد و تجارت خود بکوشند.
اگر در اذهان جایگاهی از اعتماد و ارتباط را ایجاد نمایید، در واقع به هدف خود رسیده اید یعنی افراد بیشتری، نام تجاری شما را باور دارند و بدین ترتیب بدون نیاز به تلاش شما، این موضوع به گوشه ای ترین نقاط بازار شما نیز گسترش خواهد یافت. اگر نام تجاری شما شفاف، متمایز و قابل فهم است و بر یک منفعت واحد و متقاعد کننده که مردم بدان باور دارند تاکید داشته باشد، قدرت توصیف ناپذیری را در اختیار شما قرار خواهد داد.