ارکان اصلی یک نرم افزار پخش مویرگی

فرض کنید محصولی را وظیفه دارید در کل شهر تهران پخش کنید در این صورت شما روش های متفاوتی را می توانید برای انجام ان اتخاذ کنید که هر کدام از نظر شما می تواند صحیح باشد دقیقا مثل برنامه ریزی یک کامپیوتر برای طبقه بندی مقادیر مشخصی از یک سیستم هر روشی مزایا و معایبی دارد اما اگر برنامه ریزی یک سیستم پخش مویرگی بر عهده کامپیوتر باشد بهتر می تواند از پس آن بر بیاید چون همه جوانب را در نظر میگیرد در حالی که انسان توانایی انجام آن را ندارد نرم افزار پخش مویرگی برای همین کار طراحی شده که شما به وسیله آن می توانید برای بازاریاب های خود برنامه ای مشخص برای سرکشی به مراکز هدف خود داشته باشید مثلا برخی شرکت های پخش مویرگی که می توانند با داشتن لیستی از سوپرمارکت ها و برنامه ای دقیق به راحتی محصول را در کل آن منطقه مشخص پخش کنند.

شبیه سازی مدل پخش مویرگی

در اینجا قصد داریم یک نمونه از سیستم پخش مویرگی توسط نرم افزار را به شما نشان دهیم.
شرکت محصول را تحویل کامیون ها می دهد و کامیون ها طبق برنامه gps شروع به حرکت می کنند که قبلا تقسیم کار به وسیله سیستم انجام شده کامیون پس حرکت و رسیدن به یک نقطه هدف توقف کرده و بازاریاب وارد مکان هدف مثل سوپرمارکت می شود او با تبلت محصولات را به مسئول خرید آنجا نشان می دهد و مسئول از طریق تبلت محصولات موردنیاز خود را سفارش می دهد بسته به موجود یا ناموجود بودن یا بودن یا نبودن کامیون یا بازاریابی سفارش ثبت می شود که یا همان روز یا دور بعد پخش محصول به دست مشتری می رسد این فرایند به این صورت می باشد که مشتری با سفارش از تبلت می تواند رسیدی را که از پرینتر کمری بازایاب پرینت می شود دریافت کند و از طریق کد آن پیگیری کند.

بخش مالی

نباید فراموش کنیم که پیش از بخش پخش مویرگی این نرم افزار یک نرم افزار حسابداری نیز به حساب می آید که می تواند همه نیاز های شما را برای انجام امور حسابداری، انبار، بستن حساب ها در پایان سال مالی و ... براورده کند تا در اینجا به برتری نرم افزار پخش مویرگی نسبت به نرم افزار حسابداری پی می بریم در این نرم افزار ابزار های انگیزشی مانند هدف گذاری محاسبه پورسانت و ابزاری برای تخفیف و پورسانت وجود دارد که نرم افزار های حسابداری از ان تهی هستند و بسیار بیشتر به کار شرکت های پخش می خورند در واقع نرم افزار پخش مویرگی نسخه ای تخصصی از نرم افزار حسابداری برای شرکت های پخش می باشد که باعث می شود شرکت های پخش با داشتن نرم افزار پخش مویرگی از نرم افزار حسابداری بی نیاز خواهند شد.

مدیریت انبار

ورود و خروج محصول باید از انبار کنترل شود تا جلوی خروج محصولات بدون دلیلر گرفته شود یک شرکت به ویژه انبار دار ان باید بداند که هر جنسی که از انبار خارج یا به انبار وارد می شود چه علتی دارد و برای چه مصرفی است این نیز به ما ضرورت استفاده از سیستم مدیریت انبار را گوشزد می کند